ABOUT ME I live and create in small town called Michalovce in Slovakia and I successfully graduate Faculty of art in Presov. Architecture, town’s scenery and life of inanimate things are subjects that I am often focused on. People can say that my paintings could tell stories. I also prefer mix building motion, dynamics and dancing. Towns, sceneries and human beings are very inspirational to me. I have participated in a number of solo and group exhibitions at Slovakia and abroad.

O mne. Žijem a pracujem v Michalovciach. Ukončila som Fakultu výtvarnej výchovy v Prešove. Architektúra, mestská scenéria a život neživých vecí sú témy, ktoré som často zobrazjem. Ľudia hovoria, že moje obrazy rozprávajú príbehy. Moje budovy tancujú a sú v pohybe. Mestá, scenérie a ľudské bytosti sú pre mňa veľmi inšpiratívne. Zúčastnila som sa viacerých sólových a skupinových výstav na Slovensku a v zahraničí.